00

روز

00

ساعت

00

دقیقه


ثبت نام کاربران

 

ورود به سیستم

شماره‌های پیشین نشریه

 دوره 1 (1398)

 شماره 1
 شماره 2
 
 
 

 

 

 

تاریخ ثبت: 1398/11/15
چکیده 

در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در استان البرز با همت شرکت شهرکهای صنعتی استان و کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز برگزار شد ۳۰ استان  در قالب ۱۲۸ نیاز، نیازهای فناورانه داخل استان خود را احصا کرده و به این مراسم باشکوه فرستادند. لیست تعداد نیازهای فناورانه احصا شده به تفکیک هر استان در شکل به صورت کامل تشریح شده و بر اساس این نمودار استان البرز با ۱۸ نیاز و کرمان با ۱۰ نیاز و یزد با ۹ نیاز به ترتیب رتبه های اول تا سوم نیازهای شناسایی شده در این نشست تبادل فناوری بودند.


نظرات کاربران


تمام حقوق معنوی این سایت متعلق به مجموعه طیف نگار یکتا نوین(طنین) کارگزار فن بازار ملی می باشد. | Mohandesi Tosee Hamayesh