00

روز

00

ساعت

00

دقیقه


ثبت نام کاربران

 

ورود به سیستم

شماره‌های پیشین نشریه

 دوره 1 (1398)

 شماره 1
 شماره 2
 
 
 

 

 

 


Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/xvsfwebd/public_html/system/class/convertnum.php on line 231

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/xvsfwebd/public_html/system/class/convertnum.php on line 232

 

اعضای هیئت تحریریه

 

 

 
 

 http://retechin.ir/uploads/stories/alireza5(1).jpg

دکتر علیرضا رضائی:
استادیار دانشگاه تهران

Academic Degree : assistant Professor
Email Address:  arrezaee[at]ut.ac.ir
Home Pagehttps://fnst.ut.ac.ir/~arrezaee

 http://retechin.ir/uploads/stories/hzare-pic.jpg

دکتر هادی زارع:
استادیار دانشگاه تهران

Academic Degree : assistant Professor
Email Address: h.zare[at]ut.ac.ir
Home Pagehttps://fnst.ut.ac.ir/en/~h.zare

http://retechin.ir/uploads/stories/teacher.jpg 

دکتر مرتضی ابراهیمی:
استادیار دانشگاه تهران

Academic Degree : assistant Professor
Email Address:mo.ebrahimi[at]ut.ac.ir
HomePagehttps://fnst.ut.ac.ir/~mo.ebrahimi

 http://retechin.ir/uploads/stories/bahman%20vahidi.jpg

دکتر بهمن وحیدی:
دانشیار دانشگاه تهران

Academic Degree :Assocaite Professor
Email Address: bahman.vahidi[at]ut.ac.ir
HomePage:  https://fnst.ut.ac.ir/~bahman.vahidi

http://retechin.ir/uploads/stories/khakbiz.jpg 

دکتر مهرداد خاک بیز:
استادیار دانشگاه تهران

Academic Degree : assistant Professor
Email Address: khakbiz[at]ut.ac.ir
Home Page:https://fnst.ut.ac.ir/~khakbiz

 

دکتر محمد علی امیری آتشگاه :
دانشیار دانشگاه تهران

Academic Degree : Assocaite Professor
Email Address: atashgah[at]ut.ac.ir
Home Page:https://fnst.ut.ac.ir/~atashgah

 

دکتر مهدی فکور ثقیه :
دانشیار دانشگاه

Academic Degree : Assocaite Professor
Email Address : mfakoor[at]ut.ac.ir
Home Page: https://fnst.ut.ac.ir/~mfakoor
 

 

دکتر علی ابوئی مهریزی:
استادیار دانشگاه تهران

Academic Degree : assistant Professor

Email Address:abouei@ut.ac.ir
Home Page: https://fnst.ut.ac.ir/~abouei

 

دکتر علیرضا نیک فرجام :
دانشیار دانشگاه تهران

Academic Degree :Assocaite Professor
Email Address:a.nikfarjam@ut.ac.ir
Home Page:https://fnst.ut.ac.ir/~a.nikfarjam 

 

دکتر :
استاد دانشگاه

Academic Degree : Professor
Email Address: 
Home Page: 

 

دکتر :
دانشیار 

Academic Degree : Assocaite Professor
Email 

Home Page: 


 

 

 

 

تمام حقوق معنوی این سایت متعلق به مجموعه طیف نگار یکتا نوین(طنین) کارگزار فن بازار ملی می باشد.

| Mohandesi Tosee Hamayesh